CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Special issue editorial: Understanding software ecosystems

G. K. Hanssen ; C. F. Alves ; Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
Information and Software Technology (0950-5849). Vol. 56 (2014), 11, p. 1421-1422.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-11-05. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 205308

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)