CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feedback Control in LS-DYNA and Application for Modeling Muscle Responses of Car Occupants

Jonas Östh (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
2014 Nordic LS-DYNA Forum (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-04.
CPL Pubid: 205248

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Fastkroppsmekanik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)