CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A recent progress in understanding and modelling of turbulent premixed combustion

Vladimir Sabelnikov ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
ZEL'DOVICH MEMORIAL. Accomplishments in the Combustion Science in the Last Decade. Vol. 1 (2014), p. 55-57.
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-03.
CPL Pubid: 205230

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur