CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Impact of non-Equidistance on Anova and Alternative Methods

Björn Lantz (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Electronic Journal of Business Research Methods (1477-7029). Vol. 12 (2014), 1, p. 16-26.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-11-03.
CPL Pubid: 205188

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Statistik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur