CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of carbon black on electrical and rheological properties of graphite nanoplatelets/poly(ethylene-butyl acrylate) composites

Henrik Oxfall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Giampaolo Ariu (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Thomas Gkourmpis ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
eXPRESS Polymer Letters (1788-618X). Vol. 9 (2015), 1, p. 66-76.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: nanocomposites, electrical properties, rheology, melt mixingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-11-03. Senast ändrad 2014-12-12.
CPL Pubid: 205184

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Kompositmaterial och -teknik

Chalmers infrastruktur