CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Årets nobelpris i kemi till katalytisk syntes av spegelbildsmolekyler

Lars Öhrström (Institutionen för oorganisk kemi) ; Gunnar Westman (Institutionen för organisk kemi) ; Jerker Mårtensson (Institutionen för organisk kemi) ; Nina Kann (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Magasin Chalmers 3, (2001)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2014-11-01. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 205177

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk kemi (1900-2003)
Institutionen för organisk kemi (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur