CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anbudsvärdering vid offentlig upphandling av arkitekt- och byggkonsulttjänster - förstudie

Josefin Sporrong ; Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. ISBN: 91-974371-2-3.- 50 s.
[Rapport]

Nyckelord: procurement, consultancy services, architecture, constructionDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 20517

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur