CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alum

Alun

Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Chemistry World Podcast Chemistry in its Element series 2 (2014)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

This week, a tale of woe that turned into a wise investment. Lars Öhrström explains more.

Nyckelord: aluminium antiperspirant mordant aluminium sulfate dodecahydrate AndrarumDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-31. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 205168

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Kemi
Oorganisk kemi
Teknikhistoria

Chalmers infrastruktur