CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tantalum pentoxide

Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Chemistry World Podcasts Chemistry in its Element series 2 (2014)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

This week, the wonders of modern mobile phones, with Lars Öhrström.

Nyckelord: Ta2O5 mobile phone coltan tantalum capacitor


Populärvetenskaplig podradio på engelska från the Royal Society of Chemistry i Storbritannien.



Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-31. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 205167

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Kemi
Teknikhistoria

Chalmers infrastruktur