CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Konsultupphandling - svår balansgång mellan pris och kompetens

Josefin Sporrong ; Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Väg- och vattenbyggaren (0042-2177). Vol. 2006 (2006), 1, p. 38-41.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: procurement, consultancy services, architecture, constructionDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 20516

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur