CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

God ljudmiljö i skola - beskrivning av rumsakustik före och efter åtgärdsprogram

Pontus Larsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik)
Göteborg : University of Gothenburg, 2011. ISBN: 978-91-978916-9-1.
[Rapport]


Denna post skapades 2014-10-31.
CPL Pubid: 205134

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Miljömedicin

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapportserie AMM Göteborgs universitet 2011:07