CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nature of Bond between SiC and Graphite

Eleni Ziambaras (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Carlo Ruberto (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Per Hyldgaard (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 20513

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Structure, Bonding and Transport of SiC and Graphitic Systems


Ingår i serie

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg] B.