CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Potassium intercalation in graphite: A van der Waals density functional theory study

Eleni Ziambaras (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Jesper Kleis (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Per Hyldgaard (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 20510

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Structure, Bonding and Transport of SiC and Graphitic Systems


Ingår i serie

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg] 19