CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Sleep Apnea-Related Risk of Motor Vehicle Accidents is Reduced by Continuous Positive Airway Pressure: Swedish Traffic Accident Registry Data

Mahssa Karimi ; Jan A Hedner ; Henrike Häbel (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Olle Nerman (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Ludger Grote
Sleep (0161-8105). Vol. 38 (2015), 3, p. 341-349.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Obstructive sleep apnea (OSA) is associated with an increased risk of motor vehicle accidents (MVAs). The rate of MVAs in patients suspected of having OSA was determined and the effect of continuous positive airway pressure (CPAP) was investigated.Denna post skapades 2014-10-30. Senast ändrad 2016-04-25.
CPL Pubid: 205094

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för medicin (GU)
Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Lungmedicin och allergi
Invärtesmedicin

Chalmers infrastruktur