CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kvalitetsupplevelse och resenärsinformation. En kunskapssammanställning

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Margareta Friman ; Lars Olsson
2014. - 42 s.
[Rapport]

Nyckelord: kollektivtrafik, kvalitet, informationsteknik, informationstjänst, resenär, resenärsinformationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-30. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 205086

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Mänsklig interaktion med IKT

Chalmers infrastruktur