CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Facilitating user involvement in textile development

Siw Eriksson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Leif Sandsjö ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Proceeding of 2nd International Congress On Healthcare And Medical Textiles. Izmir, Turkey (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: innovation, user participation, product representationsDenna post skapades 2014-10-29. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 205030

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Elektroteknik och elektronik
Medicinteknik
Design

Chalmers infrastruktur