CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Changing rural economies in Tanzania following small-scale electrification. Opportunities and challenges coming with hydropower development in farmer communities: The Mawengi hydropower scheme. Report from Stakeholder Workshop held in Dar es Salaam, 6 May 2014

Helene Ahlborg (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 18 s.
[Rapport]

Nyckelord: Rural electrification, Off-grid systems, Micro-hydropower, Renewable energy, Africa, Stakeholder workshopDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-29. Senast ändrad 2016-09-27.
CPL Pubid: 205009

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik
Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 15