CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resourcing in Business Logistics - the art of systematic combining, Malmö: Liber and Copenhagen Business School Press.

Marianne Jahre ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson ; Göran Persson
: External organization, 2006.
[Bok]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 20500

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur