CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Achieving the desired indoor climate - Energy efficiency aspects of system design

Enno Abel (Extern ; Institutionen för installationsteknik) ; Per-Erik Nilsson ; Lars Ekberg ; Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik) ; Lennart Jagemar (Extern ; Institutionen för installationsteknik) ; Roger Clark ; Ole Fanger ; Klaus Fitzner ; Lars Gunnarsen ; Peter V. Nielsen ; John Stoops (Extern ; Institutionen för installationsteknik) ; Anders Trüschel ; Pawel Wargocki
Lund, Sweden : Studentlitteratur, 2003. ISBN: 91-44-03235-8.- 668+appendices s.
[Bok, populärvetenskaplig]

Nyckelord: indoor climate, building, control system, BAS, building automation, communication, intelligent building, FDD, control-on-demandDenna post skapades 2006-11-22.
CPL Pubid: 20499

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur