CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Seafarers´ working career in a life cycle perspective - driving forces and turning points

Margareta Ljung (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Gill Widell
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. - 83 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-28. Senast ändrad 2015-01-15.
CPL Pubid: 204970

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)
Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation (GU)

Ämnesområden

Transport
Annan teknik
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report. X - Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden