CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Free cooling - How to reach an optimum efficiency

Torbjörn Lindholm (Institutionen för installationsteknik) ; Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Proceedings of the 21st International Congress of Refrigeration (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: free cooling, optimum efficiency, principlesDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 20497

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur