CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frikyla - en outnyttjad resurs?

Torbjörn Lindholm (Institutionen för installationsteknik)
Kyla 2, p. 41-44. (2003)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: frikyla, energieffektiv, resurseffektiv, kylbehovDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 20495

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur