CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stop Criteria for Cement Grouting

Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Håkan Stille
Felsbau : Zeitschrift für Geomechanik und Ingenieurgeologie im Bauwesen und Bergbau (0174-6979). Vol. 23 (2005), 3, p. 62-68.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 20494

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur