CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrerad styrning av kyl- och värmepumpsanläggningar

Fredrik Karlsson (Extern ; Institutionen för installationsteknik) ; Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
2:a eff-Sys-dagen Vol. 1 (2003), p. 7.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: heat pump, capacity control, integrated controlDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 20490

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur