CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sötade drycker ohållbara

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2014. - 6 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Drycker har stor betydelse både reellt och symboliskt för omställning till hållbar miljö och hälsa. Av miljöskäl ersätts redan flaskvatten alltmer av kranvatten i Sverige. Ännu viktigare är att av hälsoskäl successivt ersätta sötade drycker med vatten. Aktuella möjligheter för dessa omställningar belyses i rapporten.

Nyckelord: bordsvatten, flaskvatten, läsk, socker, diabetes, fetma, hälsoprofil, folkhälsa, styrmedelDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-26. Senast ändrad 2014-10-28.
CPL Pubid: 204870

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur