CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection of Meltflow Instabilities in the Extrusion of Polymer Melts- The Sharkskin Die vs. the Advanced Image Analysis

Ingo F.C. Naue ; Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Manfred Wilhelm
Proc 9th Annual European Rheology Conference, Karlsruhe, Germany p. 164. (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-25. Senast ändrad 2016-12-20.
CPL Pubid: 204862

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Strömningsmekanik
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur