CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

"UbiGo" Abonnemang på vardagsresor istället för egen bil – så tänkte vi, så gick det, så tyckte hushållen

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Jana L. Sochor (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Helena Strömberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Hans Arby
Transportforum 2015, Linköping, Sweden, January 8-9, 2015 (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-24. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 204848

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur