CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Selection and Application of Material Planning Methods

Patrik Jonsson (Institutionen för transportteknik) ; Stig-Arne Mattsson
Collaboration in logistics : connecting islands using information technology : conference proceedings / NOFOMA 2001, 14-15 June, Reykjavík, Iceland ; Gunnar Stefansson, ed., Bernhard Tilanus, ed. (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 2048

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur