CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On multiscale variational streamline diffusion scheme for a coupled nonlinear Telegraph system.

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Davood Rostamy
(2014)
[Preprint]


Denna post skapades 2014-10-23.
CPL Pubid: 204780

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur