CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Young Career Focus: Dr. Kasper Moth-Poulsen (Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden)

Kasper Moth-Poulsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Synthesis (0039-7881). Vol. 46 (2014), 15, p. A110-A112.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Editorial.Denna post skapades 2014-10-23. Senast ändrad 2015-07-07.
CPL Pubid: 204757

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Organisk kemi

Chalmers infrastruktur