CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of condensable hydrocarbons in gasification processes

Mikael Israelsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
2014.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-10-23. Senast ändrad 2014-10-23.
CPL Pubid: 204728

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2014-10-21
Tid: 09:00
Lokal: EB
Opponent: Henrik Wiinikka