CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of the local tie vector between the VLBI and GNSS reference points at Onsala using GPS measurements

Tong Ning (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium ; Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Gunnar Elgered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
IAG Commission 1 Symposium 2014: Reference Frames for Applications in Geosciences (REFAG2014), 13-17 October, 2014 Kirchberg, Luxemburg (2014)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: local tie, reference frames, VLBI, GNSSDenna post skapades 2014-10-21. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 204666

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium