CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Offices of Swedish growth firms: facilities management variables

Paul Dettwiler (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Facilities (0263-2772). Vol. 24 (2006), 5/6, p. 221-241.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: facilities, Sweden, property management, life cycle costsDenna post skapades 2006-05-10.
CPL Pubid: 20465

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur