CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Innovative Solution to the Seamless Journey? Findings from the Go:Smart Project

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Jana L. Sochor (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Helena Strömberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
The 3rd Swedish National Conference on Transport Research, Norrköping, Sweden, October 21-22, 2014 (2014)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-20. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 204598