CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Jørn Utzon. Drawings and Buildings

Atli Magnus Seelow (Institutionen för arkitektur)
Detail. Zeitschrift für Architektur. Review of Architecture (0011-9571). Vol. 54 (2014), 10, p. 994.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Jørn Utzon, danish architect, history and theory, monograph, reviewDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-19. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 204548

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Teknik och kultur
Arkitektur

Chalmers infrastruktur