CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhanced Spatial-Range Mean Shift Color Image Segmentation by Using Convergence Frequency and Position

N. Song ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Z. Cao ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
In proc. of 14th European Signal Processing Conf. (EUSIPCO '06), 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 20454

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Bildanalys

Chalmers infrastruktur