CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Region-based Statistical Background Modeling for Foreground Object Segmentation

K. Op de Beeck ; Irene Y.H. Gu (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; L. Li ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; M. De Moor
Proc. IEEE international conf. on Image Processing (ICIP '06), 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 20453

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Bildanalys

Chalmers infrastruktur