CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Conservative Coupling of Level-Set, Volume-of-Fluid and Other Conserved Quantities

Matthias Waidmann ; Stephan Gerber ; Michael Oevermann (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Rupert Klein
Finite Volumes for Complex Applications VII - Methods and Theoretical Aspects, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 77 p. 457-465. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-18.
CPL Pubid: 204525

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Beräkningsmatematik
Numerisk analys
Beräkningsfysik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur