CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multi-Technology Management: The Economics and Management of Technology Diversification

Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Bringing Technology and Innovation into the Boardroom p. 133-161. (2004)
[Kapitel]

Nyckelord: Economics, Management, Technology Diversification


Palgrave MacmillanDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-05-12.
CPL Pubid: 20451

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur