CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of the environmental impacts of air-conditioning systems at the design stage

Katarina Heikkilä (Institutionen för installationsteknik) ; Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
21st International Congress of Refrigeration (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: evaluation, environment, air-conditioning, designDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 20450

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur