CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal operation of cooling-coils for display cabinets in secondary-loop refrigeration systems

Caroline Haglund-Stignor ; Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik) ; Bengt Sundén ; Daniel Eriksson
21st International Congress of Refrigeration (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: heat exchanger, finned-tube, indirect cooling, brine, energy efficiency, optimal operationDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 20449

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur