CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Det energieffektiva kylbatteriet

Caroline Haglund-Stignor ; Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik) ; Bengt Sundén ; Daniel Eriksson
2:a eff-Sys-dagen Vol. 1 (2003), p. 7.
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Heat transfer, heat exchanger, plate-fin, design, calculation, pressure drop, brineDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 20448

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur