CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmepumpen - Miljöbov eller miljöräddare

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Kyla 2, p. 22-24. (2003)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: heat pump, environment, electricity, LCA, heating, energy, LCIDenna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 20446

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur