CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmepumpar i vattenburna värmesystem - Effektiva lösningar för värme och varmvatten vid konvertering av elvärmda småhus

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003.
[Rapport]

Nyckelord: heat pump, fan-coil, hydronic, efficiency, retrofitting, direct-acting electric heating, ground-source, pumps, storage, water heater, hot water, SHW, heating, start,Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 20445

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur