CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Luftkylare med påfrysning och avfrostning

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 40 s.
[Rapport]

Nyckelord: air-cooler, frosting, defrosting, heat transfer, VIN091Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 20444

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Kompendium - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för installationsteknik K2003:03