CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Blommenbergsviadukten, 2-2033-1. Kompletterande bärighetsutredning med avseende på kontroll av kapacitet i gjutfogar baserat på beräkningsmodell utvecklad av Chalmers tekniska högskola

Ulf Nilsson ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Stockholm : Ramböll, 2014. - 35 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-17. Senast ändrad 2014-10-23.
CPL Pubid: 204430

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Infrastrukturteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Analytical model for the bond-slip behaviour of corroded ribbed reinforcement