CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gröndalsviadukten, 2-2034-1. Kompletterande bärighetsutredning med avseende på kontroll av kapacitet i gjutfogar baserat på beräkningsmodell utvecklad av Chalmers tekniska högskola

Ulf Nilsson ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Stockholm : Ramböll, 2014. - 36 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-17. Senast ändrad 2014-10-23.
CPL Pubid: 204428

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)