CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bärighetsutredning av betongbroar med rostande armering

Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Ulf Nilsson ; Robert Ronnebrant ; Adriano Maglica
Bygg & Teknik (0281-658X). Vol. 106 (2014), 7, p. 45-48 .
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Två av broarna längs Essingeleden i Stockholm har systematiska skador i form av spjälksprickor och bortspjälkat täckskikt vid gjutfogar, där en stor mängd armering är skarvad. Med tanke på dessa skador kunde inte tillräcklig bärförmåga påvisas med konventionella metoder. På Chalmers har man under ett flertal år forskat kring metoder för att kunna beräkna bärförmåga för betongkonstruktioner med rostande armering. En nyutvecklad modell tillämpades på de aktuella broarna. Modellen visade sig vara lättanvänd i praktiskt konstruktörsarbete. Arbetet är ett bra exempel på vilken potential det finns i att med förbättrade beräkningsmodeller kunna påvisa tillräcklig bärförmåga, och därigenom kunna undvika dyra förstärkningsåtgärder.

Nyckelord: Korrosion, skador, förankring, vidhäftning, armering, betong, bärförmåga, broDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-17. Senast ändrad 2014-10-17.
CPL Pubid: 204426

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Infrastrukturteknik

Chalmers infrastruktur