CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From R&D/Technology Management to IP/IC Management

Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Bringing Technology and Innovation into the Boardroom (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 20441

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur