CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tillämpad impulslastberäkning

Morgan Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Björn Ekengren
Bygg & Teknik Vol. 2013 (2013), 7, p. 32-33.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: Explosion, impulsbelastad konstruktion, dynamisk responsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-10-16.
CPL Pubid: 204406

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur